Sigara Bağımlılığı – Prof. Dr. SEFA GÜLTÜRK

Sigara Bağımlılığı

Sigara içen kişiler genellikle sigara içmenin kritik bir etkisine maruz kalmadan sigarayı bırakmayı çok düşünmemekte. Sigara dumanında yaklaşık 4000 belgeli toksin bulunmaktadır ve sigaranın neden olduğu hastalıklar ve rahatsızlıklar akciğer kanseri ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları içeren uzun bir liste oluşturur. Kısacası, sigara içmek açık ve mevcut bir tehlikedir ve kişinin sigarayı bırakması için yüzlerce sebebi vardır.

ABD’de son 50 yıldaki sigara içme oranlarındaki önemli düşüşe rağmen, 42 milyon Amerikalı sigara içmeye devam ediyor ve ABD de her yıl sigara nedeniyle yarım milyon insan ölüyor. FDA onaylı ilaçlar tedavi yaklaşımını sunsa da, 12 aylık relaps oranları %60’da kalmaktadır. Hem sağlık kuruluşları hem de hastalar alternatif tedavi seçeneklerini araştırmaktadır. Akupunktur son yıllarda oldukça popüler bir tedavi olmuştur.

Akupunkturun, bir kişinin sigarayı bırakmasının ötesinde, bağımlılığın mekanizmalarının kontrol ve manipülasyonunda etkili olduğu düşünülmektedir. Ulusal Akupunktur Detoks Derneği, akupunkturun bağımlılığı yönetmedeki etkinliğini gösteren kanıtlar yayınladı. Tütün içmeyi bırakmaya çalışan insanlarda, akupunkturun bir sonucu olarak daha az rahatsızlık, daha iyi ruh halleri, daha az istek ve daha iyi uyku olmaktadır. Akupunkturun sinir sisteminin yönlerini ve stres, kalp hızı ve duygudurum gibi şeyleri düzenleme yeteneğini etkilediği gösterilmiştir.

Akupunktur, genel olarak, sadece tütün bağımlılığını değil, herhangi bir bağımlılık üzerinde çalışabilen bir tekniktir. Bağımlılık zihinsel, duygusal ve fiziksel olmak üzere çeşitli biçimlerde olabilir ve bu nedenle bağımlılığın tüm biçimlerinde savaşılması gerekir. Akupunkturun tek başına sigara içme alışkanlıklarına tekabül etmesi yeterli değildir. Nikotin bağımlılığı çok karmaşık bir bağımlılıktır ve üstesinden gelmek kolay değildir, Tabii ki, birey, ilk etapta bırakmak için güçlü bir arzuya sahip olmalıdır, aksi takdirde, akupunkturun da çok az etkisi olacaktır.

2016 yılında Hong Kong’da sigara bırakma üzerine akupunkturun etkilerini araştırmayı amaçlayan, çok merkezli gözlemsel bir çalışma yapılmıştır. Mart 2010’dan Ağustos 2015’e kadar, toplam 8402 sigara içen kişi çalışmaya dahil edildi ve 8 hafta boyunca akupunktur tedavisi gördü. Sonuç olarak, çalışmayı tamamlayan 2940 denekte tedaviden sonra ekshale edilen karbon monoksit seviyesi ve günde içilen sigara sayısı anlamlı olarak azaldı.

Akupunkturun sigara bırakma için güvenli bir yöntem olduğu ve sigara içenlerin bırakmasında etkili olduğu sonucuna varılmıştır; Bu nedenle, akupunktur, sigara içenlerin sigarayı bırakmasında yardımcı olan yöntemlerden biri olarak düşünülebilir. Yapılan diğer bir çalışmada sigara bağımlısı olan hastalara 12 hafta boyunca haftada iki kez 1 saatlik akupunktur seansı uygulanmıştır. Sonuçta hastaların %94 ü programı faydalı olarak değerlendirmiş ve% 82’si sigarayı bırakma konusunda arkadaşlarına tavsiye edeceğini belirtmiştir. Sonuç olarak Akupunktur, sigarayı bırakma sürecinde ortaya çıkan istekleri ve fizyolojik etkileri büyük ölçüde azaltabileceği için yardımcı bir tedavi olarak düşünülmelidir.