Akupunktur İle Ağrı Tedavisi – Prof. Dr. SEFA GÜLTÜRK

Akupunktur İle Ağrı Tedavisi

Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne (NIH) göre, birçok çalışma akupunkturun özellikle osteoartrit / diz ağrısı; ve baş ağrısı, sırt ve boyun ağrısı gibi kronik ağrılarda iyi çalıştığını göstermektedir; Dolayısıyla NIH, akupunkturun kronik ağrı çeken insanlar için makul bir seçenek olarak görmekte.

Akupunkturun ağrı üzerindeki etkisi merkezi sinir sistemini uyarmasından kaynaklanmaktadır. Bu, kimyasalların kaslara, omuriliğe ve beyine hareket etmesini tetikler. Bu kimyasallar ya ağrı deneyimini değiştirir ya da iyi hissetme duygusunu tetikler. Akupunkturun, dynorphin, endorfin, ensefalin gibi endojen opiyatları ve kortikosteroidleri serbest bıraktığı, ağrıyı hafiflettiği ve iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlanmıştır

Akupunkturun ağrılarda şu şekilde çalışmaktadır;
• Elektromanyetik sinyallerin rölesini hızlandırmak. Bu endorfin gibi ağrı kesici kimyasalların salınımını sağlar. Ya da vücuttaki bağışıklık sistemi hücrelerini serbest bırakabilir.
• Doğal opioidlerin salınımını tetikleme. Bunlar beyinde ağrıyı azaltan veya uykuyu artıran kimyasallardır.
• Nörotransmitterlerin ve nörohormonların salınımını değiştirerek beyin kimyasını değiştirme. Nörotransmiterler sinir uyarılarını uyarır veya nemlendirir. Nörohormonlar vücuttaki bir organın işlevini veya aktivitesini etkileyebilir.

Başağrısı

Akupunktur kronik kas-iskelet sistemi, baş ağrısı ve osteoartrit ağrısının tedavisinde etkilidir. Akupunkturun klinik olarak uygulanabilir ve baş ağrısının tedavisinde uygun maliyetli olduğuna dair kanıtları takiben, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmeliyeti Enstitüsü, migren ve gerilim baş ağrısına karşı profilaktik tedavi olarak akupunkturu önermektedir. Bilimsel çalışmalar Akupunktur tedavisinin, kronik başağrısı için ilaçların yanında yardımcı bir tedavi olarak düşünülebileceğini, ağrının yoğunluğunu, kriz sayısını, kullanılan analjeziklerin miktarını azaltarak, ağrılı durumdaki hastaların yaşam kalitesini iyileştirdiğini göstermiştir.

Migren

Migren, yaygın bir baş ağrısıdır. İlaç tedavileriyle yeterli ağrı rahatlaması sağlanamaz. Mevcut çalışmalar akupunkturun en azından profilaktik ilaç tedavisinden daha etkili olduğunu ve daha az yan etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Akupunktur migren hastaları için etkili bir tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir. 2014-2015 döneminde İran’ın kuzeyindeki kronik migren hastalarında yapılan bir çalışmada Akupunkturun kronik migren üzerinde diğer yöntemlere göre daha fazla etkinlik ve daha az komplikasyon göstermişti.

Auralı migrende akupunktur tedavisinin etkisi Wang J ve ark. (2017) tarafından araştırılmıştır. 4 hafta boyunca 5 gün/hafta ve günde 1 kez uygulanan akupunkturun auralı migren için ağrıyı belirgin azaltabilen bir etki oluşturduğunu bulmuşlardır. başka bir çalışmada Auralı migren hastaları arasında akupunktur uzun vadede ağrı krizlerinde azalma göstermiştir. Sonuçta Güncel klinik kanıtlar, manuel akupunkturun migrendeki etkinliğinin yüksek olduğunu ve bu tedavi ile migren ağrı krizinin azaldığını göstermektedir. Gu T (2018) akupunkturun migren tedavisinde alternatif bir tedavi olarak etkili olduğunu nörokimyasal olarak kanıtlamışlardır.

Akupunktur tedavisinden sonra auralı olmayan migrende bilateral talamusta N-asetilapartat / kreatinde belirgin bir artış gözlemişler ve bu durumun baş ağrısının yoğunluğu ile anlamlı bir şekilde korele olduğunu bulmuşlardır.

Gerilim Tipi Başağrısı

Gerilim tipi baş ağrısı (TTH), kronik tekrarlayan baş ağrısının en sık görülen tipidir. Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda iki kat daha fazla olabilir. Baş ağrısının en yaygın türüdür. Çevresel faktörlerin değişmesi, aşırı sorumluluk yüklenme, düş kırıklıkları, ailesel ve ekonomik sorunlar gibi insan yaşamındaki önemli değişiklikler sonucu yüz, baş ve boyun kaslarının sürekli gerilmesi ile ortaya çıkan şiddetli baş ağrısıdır.

Yaşam boyu prevalansı genel popülasyonda % 30-78’dir. TTH tedavisi çok düzeyli olmalıdır. Gerilim baş ağrısı migrenin aksine tek bir bölgeyi tutmaz. Daha yaygın bir seyir gösterir. Gün ilerledikçe şiddetlenir. Saatler boyunca sürer gider. Migrende ağrı öncesinde görülebilen görme bozukluğu ve diğer belirtiler gerilim baş ağrısında yoktur. Gerilim tipi baş ağrısında akupunktur tekniklerinin etkinliği araştırılmıştır. Sonuç olarak, Gerilim tipi baş ağrısı olan hastalara akupunkturun iyileşme sağladığı kanıtlanmıştır.

Boyun Ağrısı

Boyun ağrısı klinik pratikte en sık görülen kas iskelet sistemi bozukluklarından biridir.

Bel ve Sırt Ağrısı

Her 10 kişiden yaklaşık 8’inde hayatın bir noktasında bel ağrısı yaşamaktadır. Yine Sırt ağrısı, insanların en çok tedavi gördüğü rahatsızlıklardan biridir. Yapılan çalışmalar kronik bel ağrısında, akupunkturun tedavi için etkili bir araç olabileceğini düşündürmektedir. 22 akupunktur çalışmasının yakın tarihli bir derlemesi, kronik bel ağrısında akupunkturun kısa süreli rahatlama sağladığını göstermiştir. Bu çalışmalarda ayrıca standart tedaviye kıyasla hem akupunktur hem de sahte akupunkturun daha etkili olduğunu bulmuştur.

Amerikan Ağrı Toplumu ve Amerikan Kolejleri’nin rehberleri, kronik bel ağrısı olan hastalar için alternatif bir tedavi olarak akupunkturu önermektedir.