Ağrılı Adet (Dismenora) – Prof. Dr. SEFA GÜLTÜRK

Ağrılı Adet (Dismenora)

Adet gören kadınların yarısından fazlasının kanamalarının ilk bir iki günü ağrısı olmaktadır. Genelikle bu ağrı hafiftir. Bazen günlük aktivelerini kısıtlayacak kadar şiddetli olabilir. Bu şiddetli ağrı dismenore olarak adlandırılır.

Dismenore Bulguları; Alt karında ağrı veya kramplar, baş ağrısı, bulantı – kusma ve baş dönmesi olarak sıralanabilir.

Dismenore Tipleri Primer (birincil) ve sekonder (ikincil) olmak üzere ikiye ayrılır. Primer dismenore prostaglandinlerin doğal üretimi sonucu oluşan pelvik ağrıdır. Bu genellikle ilk adet siklusları sırasında başlar ve çoğu olguda ağrı atakları yaşlanmayla daha az ağrılı hale gelir.

Shetty GB ve ark. (2018) yaptıkları çalışmada birincil dismenore tedavisinde akupunkturun etkinliğini değerlendirmek amacıyla dismenore şikayeti olan bayanlara 90 gün boyunca ayda 15 gün ve 20 dakikalık seanslar şeklinde akupunktur uygulamışlardır. Akupunktur uygulanan bayanlarda ağrı, menstrüel kramplar, baş ağrısı, baş dönmesi, diyare, bayılma, duygudurum değişiklikleri, yorgunluk, bulantı, kusma gibi tüm değişkenlerde anlamlı bir azalma olduğunu göstermişlerdir.

Sonuç olarak Akupunkturun, primer dismenore tedavisi için etkili bir tedavi yöntemi olduğunu kanıtlamışlardır.