Obezite – Prof. Dr. SEFA GÜLTÜRK

Obezite

Obezite ciddi bir sosyal problemdir ve modern dünyanın baş belalarından biri olarak kabul edilir. Dünya Sağlık Örgütü, 2008 yılında dünyada 500 milyon obez (kaynak) dahil olmak üzere 1.4 milyar kilolu insanın olduğunu tahmin etmektedir.

Aşırı kilo ve obezite tehlikelidir, çünkü bu sorunlar aşağıdakiler gibi birçok ciddi hastalığın ortaya çıkmasıyla ilişkilidir;
• İnsülin direnci,
• tip 2 diyabet,
• Arteriyel hipertansiyon,
• Koroner kalp hastalığı,
• Yağ metabolizması bozuklukları
• Safra kesesinin enflamatuar hastalıkları.

Modern tıbbın sunduğu terapiler hastalar için zahmetli olabilir ve sürekli kilo kaybı şeklinde başarı garantisi vermez. Bu nedenle hastalar genellikle tamamlayıcı tedavileri deniyorlar ve Çin Tıbbı ve akupunkturuna olan ilgileri hızla artmaktadır.

Akupunktur, obezite yönetimi için popüler bir tamamlayıcı terapidir. Akupunkturun, basit obezite kontrolü için etkili bir terapötik seçeneği temsil ettiği gösterilmiştir. Basit obezitenin giderilmesinde kalori kontrolüyle kombine akupunktur tedavisisinin vücut kitlesini, yağ kitlesini ve vücut yağ yüzdesini azalttığı bulunmuştur. Olanzapine bağlı obezite hastalarında abdominal akupunkturun serum leptin, adiponektin, total kolesterol ve trigliserit üzerindeki etkilerini araştırılmıştır.

3 aylık süren akupunktur tedavisi sonrası, leptin sinyalinin transfer kapasitesi ve adiponektin salgısının düzenlediği, olanzapin tarafından indüklenen obezite hastalarında lipit metabolizmasının hızlandığı ve vücut kitlesini azatlığı kanıtlanmıştır. Yine Obeziteye katkıda bulunan gıda bağımlılığının, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı ile birçok benzerliği olduğunu ve yeni bir tedavi yöntemi olarak bağımlılık odaklı akupunkturun potansiyel rolünü ortaya koyduğuna dair artan kanıtlar da mevcuttur.

Etkinlik sadece doğru tanı ve rasyonel tedaviye değil, aynı zamanda hastaların gönüllü işbirliğine de bağlıdır, bu da tatmin edici bir uyumdur. Diğer bir çalışmada Postpartum obezite hastalarının tedavisinde 4 haftalık düzenli akupunktur tedavisinin klinik etkisini gözlemlenmiştir. Sonuç olarak obezitenin giderilmesinde, kalori kontrolüyle kombine akupunktur tedavisisinin pozitif bir rol oynadığı kanıtlanmıştır.

Yuan M. Ve ark. (2016) tarafından Akupunkturun hiperlipidemi ile komplike olan obezite üzerindeki klinik etkisini gözlemlenmiş ve farklı obezite düzeyleri olan hastalarda terapötik farklılıkları araştırılmıştır. Sonuç olarak; Akupunktur, hafif obezite üzerinde oldukça iyi etkiye sahipken ve şiddetli obezitede vucut yağ yüzdesi ve kan lipid düzeylerinde optimal regülasyona sahiptir; Akupunktur, hiperlipidemi ile komplike olan obezite üzerinde genel olarak düzenleyici bir etkiye sahiptir.