Neurofeedback ve Dismenore – Prof. Dr. SEFA GÜLTÜRK

Neurofeedback ve Dismenore

Premenstrüel disforik bozukluk (PMDD) çalışmasında, karakter değişimi içeren menstruel siklusun luteal faz esnasında frontal asimetri değişimi bulundu. PMDD teşhisi konan 5 kadın 2 aylık siklus ve PMDD olmayan 5 kadın kontrol hastaları olarak 1 aylık siklus boyunca gözlenmiş.

Luteal fazdan önce ve sonra 5 depresyonlu olmayan ve 5 PMDD kadın için % asimetri skorları, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, Luteal periyod esnasında PMDD grup asimetri skorları negatif aralıkta yer almıştır.