Neurofeedback Uygulamaları – Prof. Dr. SEFA GÜLTÜRK

Neurofeedback Uygulamaları

Kaliforniya Üniversitesi Nörobiyoloji ve Psikiyatri Bölümü Profesörü Barry Sterman ve arkadaşları, kedilerin uyku sırasındaki beyin dalgalarını araştırma esnasında, yiyecek ödüllü operant şartlanma yöntemi ile bir seri öğrenme çalışmaları yaptılar. Sensorimotor korteks üzerinde ritmik olmayan düşük voltaj aktiviteli, EEG uyku iğciğine benzemeyen “Sensorimotor ritm (SMR, 12-15 Hz)” olarak isimlendirilen özel bir EEG ritmini keşfettiler. Sterman kedilerini bu aralığının seviyesini arttırmak için eğitti. Araştırmalar bu ritm üzerinde yoğunlaşırken, kedilerde yemek ödül yöntemi kullanılarak SMR yanıtı alınması ve buna ilişkin davranış değişiklikleri gözlemlenirken, SMR dalgalarına kas tonusunda azalmalara eşlik ettiğini bildirdiler.

ADHD (Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu), anksiyete ve depresyon gibi çeşitli mental hastalıkların tedavisinde neurofeedback yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Her bir hastalık için normal olmayan ve farklı elektrofizyolojik bulgu tanımlanmıştır.

NFyönteminin güncel uygulamaalanları içinde, bağımlılık, kronik ağrı, depresyon, yeme bozuklukları, öğrenme güçlüğü, kişilik bozukluğu, uyku bozukluğu, tourettes sendromu, parkinson hastalığı, anksiyete, dikkat eksikliği ve hiperaktivite hastalığı, otoimmün disfonksiyon, otizm ve asperger sendromu,kronik yorgunluk sendromu, davranış bozukluğu, epilepsi, obsesif kompulsif bozukluk, posttravmatik stres bozukluğu, travmatik beyin yaralanması, yaşlılarda bilişsel zayıflama, bağımlılık gibibirçok hastalık bulunmaktadır.