Neruofeedback ve Epilepsi – Prof. Dr. SEFA GÜLTÜRK

Neruofeedback ve Epilepsi

Sterman ve arkadaşları aynı dönemde, A.B.D hava kuvvetleri, savaş uçakları roket yapımında kullanılan hidrazin türevlerinin görevli personelde epileptik atak benzeri nöbetlere yol açması nedeniyle, bu maddenin epileptik dozunu saptamakla görevlendirilmiştir. Sterman epileptik dozu araştırırken çalışmasına, SMR eğitimi verdiği kedileri de almış ve araştırmasında epilepsi için verilen eşik dozda diğer kedilerde nöbet aktivitesi görülürken, SMR eğitimi alan kişilerde görülmediğini rapor etmiştir.

Bu kedilerde epileptik nöbet oluşmaması, SMR eğitiminin epilepsi nöbet eşiğini yükseltebileceği düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Bu araştırma sonrası yapılan insan çalışmalarında SMR feedback eğitimi ile nöbet insidansının önemli ölçüde azaldığı rapor edilmiştir. 1971 yılında Sterman epilepsirahatsızlığı nedeniyle ehliyetine el konulan Margaret Fairbanng’a SMR-NF eğitimi uygulamış ve bu eğitim sonucunda Margaret Fairbanng’a ehliyeti geri verilmiştir.

SMR-NF eğitimi dikkat eksikliği ve hiperaktivite rahatsızlığı (ADHD) olan çocukların tedavisinde (Lubar, 1976) ve aynı zamanda epilepsi ve şizofreni tedavisinde debaşarıyla uygulanmıştır.