İşitsel Terapi – Prof. Dr. SEFA GÜLTÜRK

İşitsel Terapi

Forbrain, sayıları öğrenmekte zorlanan, rakamları karıştıran, basit matematik işlemlerini yapmada güçlük çeken, problemleri anlamada ve çözüm yollarını bulmada sorun yaşayan çocukların ve yetişkinlerin matematik öğrenme güçlüğüne yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Genel olarak diskalkuli, çocukların ve yetişkinlerin akademik hayatının her alanında etkili olmaktadır. Beyin Eğitimi Diskalkuli’ de sıklıkla sorun yaşanan görsel, işitsel ve işleme hızını güçlendirmeyi hedefleyen egzersizler de sunmakta ve bu sayede matematik öğrenme güçlüğü yaşayan çocuğun okul başarısını arttırmayı amaçlamaktadır.

Görsel Beceriler: Matematik öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve yetişkinler görsel algı, kısa süreli ve uzun süreli görsel hafızada sorunlar yaşayabilirler. Örneğin, gördükleri sayı kavramlarını anlamada zorluk yaşayabilirler.

Sözel Beceriler: Matematik öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve yetişkinler özellikle işitsel algılama, kısa ve uzun süreli işitsel hafızada problemler yaşayabilirler. Örneğin, benzer sese sahip rakamları/sayıları ayırt etmekte zorlanabilirler.

İşleme Hızı: Matematik öğrenme güçlüğü olan çocukların ve yetişkinlerin işleme hızları oldukça yavaştır. Edinilmiş bilgiyi, hızlıca depodan çıkartamayabilirler. Örneğin, yavaş işlem yapabilirler veya gerekli sayıyı bulmakta zorlanabilirler.
Forbrain’de başarı garantili Beyin Eğitimi, Diskalkuli tanısı almış veya almamış ama matematik öğrenmede problemi olan çocukların ve yetişkinlerin ihtiyaçlarına yönelik uygulanır.

Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli) Nedir?

En genel ifadeyle Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli); sayıları anlamada, sayıları çarpmada ve matematik olgularını öğrenmede yaşanan zorluklar gibi aritmetiği anlama ve öğrenme güçlüğüdür. Diskalkulisi olan birçok kişinin özel yetenekli olduğu gözlemlenmektedir. Matematik Öğrenme Güçlüğü’nün kesin nedeni bilinmemektedir. Nedenler, kalıtımsal veya çevresel olabilmektedir. Ayrıca biyokimyasal bozukluklar ve merkezi sinir sisteminin hatalı işleyişi başlıca nedenler arasında görülmektedir.

Diskalkuli’nin Belirtileri;

Sayı kavramını anlamada zorlanma
İşlem sembollerini ( +, -, / gibi)algılamada zorlanma
Aritmetik işlemleri yapmada zorlanma
Dört işlem yapmada zorlanma
Çarpım tablosunu öğrenmede sorun yaşama
Tarih, saat ve zaman kavramlarını öğrenmede zorlanma
Çok basamaklı sayıları algılama ve okumada zorlanma
Özellikle dikkatsizlik yüzünden yapılan hataların çok olması
Sayıları ve şekilleri gruplandırmada zorlanma
Geometrik şekiller arasındaki ilişkileri kavramada güçlük çekme
Problemleri anlamada ve çözüm yollarını bulmada zorlanma
Rakam karıştırma (6-9, 4-7 gibi)Kesirli ifadeleri anlamada zorlanma
İşlemlerde sürekli on parmak kullanma
Negatif ve pozitif sayıları kıyaslama ve bunlarla işlem yapmada zorlanma
Forbrain, matematik öğrenme güçlüğü olan çocukların ve yetişkinlerin geliştirmesi gereken becerilerini tespit eder ve ihtiyaca yönelik bütünsel bir program izler.