Uykusuzluk (Insomnia) – Prof. Dr. SEFA GÜLTÜRK

Uykusuzluk (Insomnia)

Insomnia ya da uyuyamama hastalığı, bir uyku sorunudur. Uykuya dalamama ya da gece boyunca sürekli uyuyamama sorunlarını barındırır. Uykusuzluk yaygın bir hastalıktır. Hastalar genel olarak, gözlerini birkaç dakikadan fazla kapalı tutamamaktan ya da yatakta bir o yana bir bu yana dönerek uyuyamamaktan yakınırlar. İki ana tipi mevcuttur; birincil ve ikincil uykusuzluktur. Birincil uykusuzluk, diğer sağlık sorunları ile ilgili olmayan uyku problemlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkarken, ikincil uykusuzluk, kanser, astım, mide ekşimesi, artrit ve depresyon gibi mevcut sağlık koşullarının bir sonucudur.

Akupunktur, iki ana yolla uykusuzluğun iyileşmesine yardımcı olur. Birincisi, vücut organlarının, kasların ve hücrelerin nasıl etkileşime girdiği ve belirli bir görevi yerine getirmek için birlikte nasıl çalıştığı üzerine temellenen insan fizyolojisini düzenlemeye yardımcı olur. İkinci olarak, vücudun Otonom Sinir Sistemini (ANS) düzenlemeye yardımcı olabilir. ANS, sindirim, nefes alma ve kalp atışı gibi vücut işlevlerini kontrol eder. Yapılan çalışmalar da akupunkturun uykusuzluk tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir. Zhang W ve ark. (2017) uykusuzluk hastalarında uzun süreli (1 yıla kadar) akupunkturun primer ve bağımsız tedavi olarak sonuçlarını rapor etmişlerdir.

Kronik uykusuzluk yaşayan ve tıbbi tedaviyi reddeden hastaya 12 hafta boyunca 1 saat akupunktur tedavisi uygulamışlardır. Akupunktur tedavisinden sonra, uyku bozuklukları, eşlik eden semptomlar (sabah baş ağrısı, yorgunluk ve ruh hali kötüleşmesi) gibi subjektif semptomların düzeldiği gözlemlenmiştir. Dikkate değer iyileşme polisomnografik parametrelerle kaydedilmiştir. Benzer çalışmalarda bu sonuçları desteklemektedir. Sonuçta eğitimli bir akupunktur uzmanından yardım almak, sadece uykusuzluğun düzenli bir uyku düzenine kademeli olarak devam etmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ruh hali değişimlerini de sınırlar ve yorgunluğa konsantre olma ve savaşma yeteneğini geliştirir.