Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu – Prof. Dr. SEFA GÜLTÜRK

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuklara verilen en yaygın tanı, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB). Amerikan Çocuk ve Ergen Psikolojisi Akademisi’ne (AACAP) göre, erkeklerin% 10’undan fazlası ve kızların% 5’i bu rahatsızlığı yaşıyor.

DEHB ve ADD’nin (dikkat eksikliği bozukluğu) geleneksel tedavisi, uyarıcı metilfenidatın (Ritalin) reçetesiyle yapılmaktadır: üretimi 1990’larda tek başına yedi kat artmıştır ve sürekli olarak daha genç ve daha genç hastalara uygulanmaktadır. Ebeveynler ilaç yan etkilerini sorgulamaya başlıyor ve DEHB’ye alternatif yaklaşımlar soruyorlar.

Akupunkturcu Simon A Becker, daha fazla ebeveynin alternatif tıbbı tercih ettiğine inanıyor. “DEHB’den muzdarip çocuklar için Ritalin kullanımı, yan etkileri ve bağımlılıklarından dolayı sağlık bilincine sahip birçok ebeveyn arasında daha az popüler hale gelmektedir. Bu ebeveynler çocuklarının davranışsal sorunlarını çözmek için genellikle alternatif tedaviler ararlar. ”

Son yıllarda akupunktur, DEHB’den muzdarip çocuklar için popüler bir tamamlayıcı tedavi haline gelmiştir. Özellikle kulak akupunkturunun en etkili olduğu kanıtlanmıştır. Kulak, mikro-ince iğneler, elektrik, lazer veya diğer cihazlar ile vücut üzerindeki belirli noktaların uyarılması yoluyla sayısız hastalığı çözmek için tek başına veya vücut akupunkturu ile birlikte kullanılabilir. Kulak, invazif olmayan prosedürlerle uyarılabildiğinden, çocuklar için tercih edilen tedavidir.

Geleneksel Çin Tıbbı (TCM), her hastayı bireysel olarak değerlendiren ve özel olarak kişilikleri, sorunları ve vücutlarına hitap eden eksiksiz bir sistemdir. DEHB’nin akupunktur ve oryantal tıbbı ile tedavisi, ADHD’yi karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk olarak gören Batı tıbbından çok farklı bir şekilde ele alınmıştır. Çin tıbbına göre, DEHB ya ruhun yetersiz beslenmesinden, bir çeşit sıcağın ruh çalkalanmasından ya da statik kan ya da balgam kaynaklı orifis tıkanıklığından kaynaklanmaktadır. Statik kan ayrıca kanın normal olarak içeri girmesine engel olabilir ve dolayısıyla yetersiz ruh beslenmesine yol açabilir.

“Klinik araştırmaya dayanarak, hem Çinli otlar hem de akupunktur, DEHB’yi tedavi etmek için alternatif bir tedavi olarak kullanılabilir” diyor Lisanslı Akupunktur uzmanı Dr. “Hem Çinli otları hem de kulak akupunkturunu içeren kapsamlı bir program, muhtemelen hafif DEHB hastaları için birincil tedavi olarak ve ciddi vakalar için gerekli ilacın dozajını azaltma ve yan etkileri azaltma için yardımcı bir terapi olarak hizmet edebilir.”

Anlamak için bir diğer önemli gerçek, DEHB’nin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir fenomendir. Hong, “Dünya nüfusunun% 5’i ile ABD, Ritalin’in% 90’ını tüketiyor” dedi. “Diğer birçok ülkede sorun çok farklı ele alınmaktadır. Örneğin, Çinliler DEHB’den gelen bazı belirtilerin okul öncesi çocuklarının genellikle davranış biçimlerinin iyi bir açıklaması olduğuna inanmaktadır. Davranışlar okula gittiklerinde altı veya yedi yaşlarında değiştirilebilir. Okuldaki davranışları değiştirmek için çok zor olan çocuklar için DEHB için daha fazla test yapılır. Çin bitkisel ilaçları ve akupunktur, terapilerin güvenli yapısı nedeniyle DEHB çocuklarının ilk tercihi olmaktadır. 1980’lerden beri, DEHB çocuklarına yardım etmek için tek başına Çin bitkilerini kullanan çok sayıda klinik çalışma olmuştur. Denemelerin çoğu cesaret verici sonuçlar verdi. ”

Becker, “Akupunktur, özellikle hiperaktif ve karışık alt tipler için DEHB tedavisinde nispeten iyi bir klinik etkililik sağlıyor” diyor makalesinde. “Ayrıca, tedavi sonrası nüks oranları düşüktür. Bu nedenle, popüler olmayı hak eden DEHB için etkili bir tedavi şeklidir. ”

DEHB’den muzdarip çocuklar için doğal tedaviler uygulamakla ilgilenen ebeveynler, Geleneksel Çin Tıbbı ya da kayıtlı bir akupunktur uzmanına danışmalıdır. Birçok sağlık planı şimdi akupunkturist ziyaretlerinin kısmi veya tam maliyetini kapsamaktadır.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocukların% 7-9’unu etkileyen yaygın bir nöro-psikiyatrik problemdir. Farmakolojik müdahaleler DEHB’de davranışsal tedavilerle yaygın olarak kullanılmaktadır. Yine de, DEHB’nin kaynağı belirsizdir, farmakolojik etkinliği sınırlamakta ve olumsuz yan etkileri yaygınlaştırmaktadır. Tamamlayıcı ve alternatif tıp (CAM) kullanımı, özellikle DEHB gibi gelişimsel ve davranışsal bozukluklar için artmıştır. CAM DEHB ile ilişkili semptomları hafifletmek ve konvansiyonel ilaçların yan etkilerinden kaçınmak için DEHB’li çocukların ebeveynlerinin% 60-65’i tarafından kullanılmaktadır. Akupunktur, DEHB olan hastaları tedavi etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak etkinliğinin mevcut kanıtı yetersizdir. Amacımız, hasta grubunda (her iki ve naif ve geleneksel tedavi gören çocuklarda) akupunkturun etkinliğini ve güvenliğini, bekleme listesi kontrolüne kıyasla DEHB (herhangi bir alt tip) ile değerlendirmekti.

2010 yılında yapılan bir çalışmada 180 dikkat eksikiği olan çocuğa elektro akupunktur uygulandı. Büyük çoğunluğunda semptomların gerilediği ve 6 ay sonra kontrollerinde de iyileşmenin devam ettiği gösterildi.