Depresyonda Neurofeedback Uygulamaları – Prof. Dr. SEFA GÜLTÜRK

Depresyonda Neurofeedback Uygulamaları

Depresyonlu hastalarda,normal insanlarda hiperaktivasyon gösteren sol prefrontal bölge sağ prefrontal bölge ile karşılaştırıldığında, sol prefrontal bölgede hipoaktivasyon görülmüştür. Bu durum sol prefrontal bölge fonksiyonunda bir bozulma olduğunu göstermektedir. Depresyonlu olmayan ve depresyon geçmişine sahip yetişkinlerde, frontal EEG asimetrisi için uzun süre denge çalışılmış ve stabil koşullarda kısmi olarak dinlenim asimetrisi yansıttığı bulunmuştur.

Sağ hemisferde daha hızlı frekans aktivitesine sahip bir asimetri, depresyonda uykuda devam ettiği görülmüştür. Araştırmalar, negatif etki süresince sağ hemisferin özelleştiğini göstermişlerdir. Bir pilot çalışmada, alfa aktivitesinin frontal asimetrisinde bir azalma, depresyon semptomlarını azaltmaktadır.

Birçok depresif hastalıklarda NF eğitimi, alfa ve beta dalga eğitim ve öğretimine dayanır. Depresyon tedavisinde Cz, Fz referansı ile F3, F4 asimetri pozisyonlu alfa dalgaları ve F2 beta, depresyonda anlamlı azalma görülen depresyon ilaç direnci olan kişilerin tedavisinde başarılı eğitim konumudur.

Baehr ve Rosenfeld, sağ ve sol alfa dalgaları arasındaki büyüklük farkını artırmak için dizayn edilen, yaklaşık olarak 30 seans EEG asimetri eğitimini psikoterapi ile tedavi gören 5 depresif hastada ve 1 diğer klinik hastasında uygulamıştır. EEG eğitim seansı esnasında hastalar, onları heyecanlandıran ve heyecanlandırmayangörüntü üzerine kendi düşüncelerine odaklanmak için teşvik edilmişler ve seanslar sonunda hastalarda, asimetri skorları ve Beck Depresyon skorları normal aralıkta bulunmuştur.

Depresyonda EEG paterninde görülen daha hızlı beta frekansını inhibe ederken alfa ve teta aktivitesini artıranNF eğitimi, alkolik ve post travmatik stres hastalığı popülasyonundaki depresyonlu kişilerde de önemli gelişmeler göstermiştir. Avrupada araştırmalar hemisferik asimetriyi değiştirmede uygulanabileceğini göstermiştir. Böylece depresyon tedavisinde uygulabileceğini öngörrmüşlerdir.