Çocuk ve Ergen Danışmanlığı – Prof. Dr. SEFA GÜLTÜRK

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuk Ergen Danışmalığı Nedir?

Çocuk ve ergen danışmanlık hizmeti, fiziksel,sosyal gelişim, duygusal psikolojik ve zihinsel alanlarda zorluk çeken yardıma ihtiyaç duyan çocuk ve ergenlere yapılan ruhsal ve psikolojik anlamda sağaltım hedeflenen bir danışmanlık hizmetidir.Bu danışmalık hizmeti alanda eğitim görmüş uzmanlar tarafından, bireye uygun olarak yüz yüze ve bire bir verilmektedir.

Danışman süreç içerisinde aile ile işbirliği halinde ilerleyerek çocuğun veya ergenin yaşadığı psikolojik problemin altında yatan olgu ve olaylara odaklanır.Aslında görünen problemin bir yardım çığlığı olduğunu danışman fark etmelidir. Terapist çocuğun problemini çözmeye odaklanırken bunun yanı sıra danışanın sosyal, duygusal ve günlük hayatın düzenliliği hakkındaki becerilerde de ilerleme insanlar arasında ki iletişim, problem çözme ve problemlerle baş etme becerilerinde de gelişimi hedefler. Böylelikle çocuk veya ergen danışmanlık süreci sonrasında da karşılaşacağı sorunlarla yardım almadan baş edebilme becerisini kazanacaktır.

İnsan hayatının her evresinde psikolojik bir rahatsızlık yaşayabilir. Bu dönemler çocukluk döneminde de ortaya çıkabilir. Bu dönemde ortaya çıkan sorunlar kişinin hem şimdiki hem de gelecekteki yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Çocukluk çağında bu davranışın çözüme kavuşturulmadığı sürece ilerleyen yaşlarda kişide daha farklı psikolojik sorunlara sebebiyet vermektedir ve bu yüzden ilerde çözüme ulaşması daha uzun zaman alabilmektedir. Bu sebeple çocuk ve ergenlerde yapılan danışmanlık hizmetleri ileri ki yaşlarda ortaya çıkabilecek patalojilerin önlenmesi açısında önemli rol oynamaktadır.

Neuroline Dikkat Eğitim Merkezi olarak çocuk ve ergen danışmanlığında sizlere şu konularda destek olabiliriz:

Çocuk psikopatolojisi:

  • Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
  • Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG)
  • Otizm
  • Asperger Sendorumu
  • Çocukluk Çağı Sorunları
  • Alt Islatma (Enurezis) ve Dışkı kaçırma (Enkoprezis)