NEUROFEEDBACK – Prof. Dr. SEFA GÜLTÜRK

NEUROFEEDBACK

 • NEUROFEEDBACK Neurofeedback

  Bu teknik, operant koşullanma çerçevesi içinde, görsel ya da akustik sinyalden geribildirim alırken kortikal elektroensefalogram (EEG) aktivitesini regüle etmek için bireylere yardım eder. EEG aktivitesindeki değişim, kortikal aktivasyonun altında yatan bir . . .

 • NEUROFEEDBACK Neurofeedback ve Dismenore

  Premenstrüel disforik bozukluk (PMDD) çalışmasında, karakter değişimi içeren menstruel siklusun luteal faz esnasında frontal asimetri değişimi bulundu. PMDD teşhisi konan 5 kadın 2 aylık siklus ve PMDD olmayan 5 kadın kontrol hastaları olarak 1 aylık siklus . . .

 • DİKKAT EKSİKLİĞİ, NEUROFEEDBACK Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

  Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuklara verilen en yaygın tanı, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB). Amerikan Çocuk ve Ergen Psikolojisi Akademisi'ne (AACAP) göre, erkeklerin% 10'undan fazlası ve kızların% 5'i bu rahatsızlığı yaşıyor. DEHB . . .

 • NEUROFEEDBACK Neurofeedback Uygulamaları

  Kaliforniya Üniversitesi Nörobiyoloji ve Psikiyatri Bölümü Profesörü Barry Sterman ve arkadaşları, kedilerin uyku sırasındaki beyin dalgalarını araştırma esnasında, yiyecek ödüllü operant şartlanma yöntemi ile bir seri öğrenme çalışmaları . . .

 • NEUROFEEDBACK Neruofeedback ve Epilepsi

  Sterman ve arkadaşları aynı dönemde, A.B.D hava kuvvetleri, savaş uçakları roket yapımında kullanılan hidrazin türevlerinin görevli personelde epileptik atak benzeri nöbetlere yol açması nedeniyle, bu maddenin epileptik dozunu saptamakla görevlendirilmiştir. . . .

 • NEUROFEEDBACK Depresyonda Neurofeedback Uygulamaları

  Depresyonlu hastalarda,normal insanlarda hiperaktivasyon gösteren sol prefrontal bölge sağ prefrontal bölge ile karşılaştırıldığında, sol prefrontal bölgede hipoaktivasyon görülmüştür. Bu durum sol prefrontal bölge fonksiyonunda bir bozulma olduğunu . . .