Akupunktur İle Göz Hastalıkları Tedavisi – Prof. Dr. SEFA GÜLTÜRK

Akupunktur İle Göz Hastalıkları Tedavisi

Kuru Göz Sendromu

Kuru Göz Sendromu “kuru göz sendromu” olarak da adlandırılan kseroftalmi, lakrimal bezlerin tatmin edici miktarda gözyaşı üretmediği bir durumda ortaya çıkar. Genel tıp tarafından sunulan tedavi genellikle sadece semptomların hafifletilmesi olan “yapay gözyaşı” uygulaması ile sınırlıdır. Bozukluğun nedeni A vitamini eksikliğiyse, takviyesi uygulanır. Hastalık korneal ülsere yol açtığı zaman, cerrahi müdahale kaçınılmazdır.

Yukarıdakiler göz önünde bulundurulduğunda, hastalar genellikle, tamamlayıcı ve alternatif arayışına girerler. 2011 yılında, kuru göz sendromu tedavisindeki akupunkturun etkinliği üzerindeki mevcut çalışma durumları özetlenmiştir. Yapay gözyaşı uygulaması ile karşılaştırıldığında, akupunktur tedavisi gören grupta tedaviden sonra gözyaşı filmi kopma süresi önemli ölçüde uzundu.

Nistagmus

Nistagmus, bir gözün ya da her iki gözün birden istemsiz olarak hareket etmesidir. Göz hareketleri çeşitli yönlere doğru olabilir. Gözlerde yukarı aşağıya veya dönmeli hareketler gözlenebilir. Bu hareketler hızlı veya yavaş olabilir. Doğrudan karşıya bakarken ya da başka yönlere bakarken ortaya çıkabilir.

Blechschmidt T ve ark. (2017) konjenital idiopatik nistagmus ve edinsel nistagmus olan hastalarda (CIN ve AN) akupunktur tedavisini takiben görme fonksiyonunun kısa süreli etkisini incelemişlerdir. 5 haftalık akupunktur sonrası nistagmus hastaların görme fonksiyonlarında ve dolayısıyla yaşam kalitelerinde iyileşme görülmüştür.