AİLE VE ÇİFT DANIŞMANLIĞI – Prof. Dr. SEFA GÜLTÜRK

AİLE VE ÇİFT DANIŞMANLIĞI

Aile üyeleri arasındaki ilişkiler her zaman dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmeyebilir, zaman zaman, sevgi, saygı, kabul ve paylaşım ihtiyaçlarının karşılanması, iletişim, rollerin ve sorumlulukların yerine getirilmesi, aile sağlığının ve bütünlüğünün korunması, geliştirilmesi gibi süreçlerde sorunlarla, çözümsüzlük ve problemlerle karşılaşabilirler, kendilerini çaresiz ve tıkanmış hissedebilirler. Bu sorunları düzeltmek ve değiştirmek elimizdedir. Yaşamın kaçınılmaz bir parçası olan değişimde önemli olan, değişimin istediğiniz yönde olmasıdır.

 Aile terapisi veya danışmanlığı; aile üyelerinin sorunlarını anlamada,  değerlendirmede ve çözüm yolları bulmalarını kolaylaştırmada aileyi bir bütün olarak ele alan ve aile bireyleri arasındaki etkileşimlere odaklanan bir yaklaşımdır. Ülkemizde aile ve çift terapisi son yıllarda giderek artan bir öneme sahiptir. Bireyler, sıkıntılı ve zor olan döngülerinden kurtulabilmek için tüm sistemde meydana gelebilecek bir değişime ihtiyaç duymaktadırlar. Aile ve çift terapistleri , aile üyelerinin birbirlerine yardım edebilmeleri için yapıcı yollar bulmasına yardım ederler. Her bir üyenin sıkıntısı aile sistemi içinde değerlendirilir.

Çiftlere yönelik yapılan bu danışmanlık hizmetinde çalışmaların uzun vadeli etkisi söz konusudur. Terapiye katılan bireyler, farkındalık kazanarak kendileri ve diğer aile üyeleri hakkında daha fazla şey öğrenmektedirler. Bireylerin birbirleri ile kurdukları yakın ilişkiler desteklenerek sağlıklı iletişimin en önemli yöntemi olan empatik tekniklerin gelişimi desteklenir. Yani aile ve çift danışmanlığı yaşadığınız olayları farklı bir açıdan görmenize, ifade edilemeyen duygu ve düşünceleri doğru bir şekilde ifade edebilmenize, ilişkiniz içinde doğru iletişim kanallarını bulmanıza yani ilişki içindeki birçok sorunu çözmenize yardımcı olabilir. Problemlerle baş etme becerilerinin edinilmesi ile birlikte, sadece o anda yaşanan durumlara çözüm üretilmesi değil, sonrasında da yaşanabilecek bazı zor durumlarla baş edilebilmesi sağlanabilmektedir.

Aile Danışmanlığı ile ilgili seans yapılandırılmalarında seanslar nasıl düzenleniyor?

 • Seanslar 50 dakika sürer.
 • Haftada bir kere seans yapılır.
 • Seanslarda belirlenen hedeflere yaklaşıldıkça seans sıklığı 15 günde bire, ayda bire indirilebilir.

 

Kurumumuzda Aile Danışmanlığı Kapsamında Hizmet Verilen Alanlar

 • Aile İçi Çatışmalar
 • Aile ve Çift Danışmanlığı
 • Ailede Sorun Çözme Stratejisi
 • Aldatma ve Aldatılma (Sadakatsizlik)
 • Boşanma Süreci ve Çocuk
 • Boşanma ve Boşanma Sonrası Psikolojik Destek
 • Çiftlerde Uzlaşma Problemi
 • Çiftlerde Uzlaşma Problemi
 • Duygusal İhmal
 • Evlat Edinmiş Aile Danışmanlığı
 • Evliliğe Hazırlık
 • Evlilik Öncesi Karar Verme Süreci
 • Evlilik Öncesi ve Sonrası Çift Danışmanlığı
 • Evlilikte İletişim Sorunları
 • İş – Özel Hayat Arasındaki Dengesizlikler
 • Yeni evlenme dönemi
 • Yeniden Evlenen Çiftler