AİLE İÇİ SORUN VE AİLE İÇİ SORUN ÇÖZME – Prof. Dr. SEFA GÜLTÜRK

AİLE İÇİ SORUN VE AİLE İÇİ SORUN ÇÖZME

AİLE İÇİ SORUN VE AİLE İÇİ SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ

Aile içi sorunların sebeplerine bakıldığında pek çoğunun iletişimin sağlıklı olmamasından kaynaklandığı görülür, Aile içi sorun çözme tekniklerinde izlenmesi gereken en önemli yol sağlıklı iletişimdir. Bir bireyin/eşin söylediğini diğer eş farklı algılar. Böyle bir durumda çözecekleri sorunları çözemedikleri gibi üstüne yeni sorunlar çıkar. Ailede etkili iletişimin olmamasının sebebi her bireyin kendi düşüncesini savunması ve bunu karşı tarafa kabul ettirmeye çalışmasıdır. Örneğin; eşler bir konuyu tartışırken birisi diğerinin konuşmalarını dinlemek yerine kendi söyleyeceklerini düşünür. Bu durumda da eşinin söylediğini yanlış anlar ve aralarında yeni tartışmalar ortaya çıkar. Bir başka iletişimi olumsuz etkileyen faktör bireyin ya saldırgan ya da pasif olmasıdır. Yani ya düşüncelerini bağırarak aşırı bir tepkiyle anlatır ya da pasif olmasından dolayı düşüncelerini net olarak ifade edemez. Bu durumda da karşısındaki birey onun düşüncelerini açık bir şekilde anlayamaz.
Peki, aile içerisinde sorunları çözmek için nasıl davranılmalı? Dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir?

– Duygu ve düşünceler, ne az ne eksik, olduğu gibi olduğu gibi ifade edilmelidir; karşısındakinin ne beklediğine ya da en mükemmel olması gerektiğine göre ifadeler aranmamalıdır.

– O anki sorun neyse o ele alınmalı, başka sorunlar katılmamalıdır. Örneğin: “hem geç kalıyorsun hem de bana yardım etmiyorsun” diyerek iki konuyu birden ortaya atmamak gerekir.

– Yargılama yapılmamalıdır, kişiler kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelidirler.

– Birinin haklı çıkması yerine her iki tarafın da anlaşabileceği bir çözüme yönelmek gerekir. “ben haklıyım, sen yanlış hareket ediyorsun” tarzında davranmamak gerekir. Yani ” BEN DİLİ” kullanmayı ve her ikinizi de memnun edecek bir çözüme ulaşma tutumu içinde olduğunuzu belirtmeyi ihmal etmeyin.

Özetleyecek olursak; eşler arasında yaşanan sorunları çözmek için çiftlerin ilişkilerindeki aksayan yönlerin olumlu olumsuz taraflarını konuşması gerekir. Bunun için her iki tarafın en çok rahatsız olduğu konudan başlamak gerekir. Bireyler toplum içinde eşlerini eleştirmemeli ve gerek duydukları alanda eşlerinden yardım almaktan kaçınmamalıdırlar.

Eşler her konuda anlaşmaları gerekmediğini ve karşılarındaki bireyin farklı bir insan olduğunu kabul etmeleri gerekir. Bunların dışında eşler söyledikleri şeylerde tutarlı olmalı ve söyledikleri bir şeyi bir başka gün değiştirmemelidirler. Ayrıca eşler birbirlerine geri bildirimde bulunmalıdırlar. Karşılarındaki kişinin düşüncelerini anlayıp anlamadıklarını test etmelidirler. Önemli olan sorunun altında ezilmek yerine her iki tarafı da hoşnut edecek bir çözüme ulaşıncaya kadar yaratıcı bir biçimde sorunla uğraşmak yapıcı çözüm önerileri getirmektir. Zaten anlatılan tüm bu bilgiler yerine geldiğinde ilişkiler daha yapıcı olacak ve karşılıklı olarak birbirini anlama söz konusu olacaktır.